KJ Konetimber Oy

Puun korjuu

Hoidetaan metsäsi kasvukuntoon! Korjaamme ensiharvennuksia, nuoren metsän kunnostuskohteita, sekä siistimme pellon laitoja yms. kohteita.

Puunkorjuuta hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti

Huomioimme kaikessa toiminnassamme hyvän metsänhoidon suositukset. Työt tehdään luontoarvoja kunnioittaen sekä kuuntelemalla maanomistajien mielipiteitä herkällä korvalla.

Hoidamme metsää koko elinkaaren ajan alkaen nuoren metsän hoidosta ja ensiharvennuksesta aina puunkorjuuseen.

Puunkorjuuseen kuuluu harvennushakkuu ja uudistushakkuu, jonka jälkeen metsän elinkaari alkaa taas alusta.

Metsäkone
Metsäkone
Konetimber lavettikuljetukset

Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät kaikki uusimmat tiedot ja tapahtumat, jotka liittyvät metsäteollisuuteen ja Konetimberin toimintaan. Pysy ajan tasalla alan trendeistä, jotka vaikuttavat metsäteollisuuden kehitykseen.

Korjaamme

energia- ja harvennus­kohteita

Hoidetaan metsäsi kasvukuntoon

Hakkaamme ensiharvennuksia, nuorenmetsänkunnostus kohteita sekä siistimme pellon laitoja yms. kohteita. Pyydä tarjous hankintahakkuista!

Metsänhoito on ilmastoteko

Harvennuksen tavoitteena on nopeuttaa kasvatettavien puiden kasvua ja vähentää puiden välistä kilpailua. Ylitiheässä metsässä puiden latvuksen yhteyttävä vihermassa pienenee ja näin puun kyky yhteyttää ja sitoa ilmasta hiilidioksidia heikkenee. Harvennus on siis myös ILMASTOTEKO.

Harvennuksen seurauksena puiden paksuuskasvu nopeutuu ja puut järeytyvät nopeasti. Tällöin puut sitovat tehokkaasti hiilidioksidia ilmasta sekä puuston osalta puhutaan arvokasvusta.

Harvennushakkuun aika on, kun metsästä saa myyntikelpoisen erän puutavaraa tai viimeistään silloin, kun puuston latvuksessa alkaa näkyä merkkejä ylitiheydestä.

Metsäkone
Viisi syytä

Milloin puukauppa on ajankohtainen?

Päätös puukaupasta riippuu useista tekijöistä, kuten metsänomistajan taloudellisesta tilanteesta, metsän tilasta ja puun kysynnästä markkinoilla. Tässä muutama syy, jolloin voi olla oikea aika myydä metsä:

  1. Taloudelliset syyt:
    Puun myynti voi olla tarpeen tulojen saamiseksi
  2. Sukupolvenvaihdos:
    Jos metsä on siirtynyt sukupolvelta toiselle, eikä nykyisellä omistajalla ole intressiä tai mahdollisuuksia hoitaa sitä itse, käynti tilallasi voi olla varteenotettava vaihtoehto puukauppojen suunnitteluun.
  3. Metsäsi terveys:
    Jos metsäsi on huonokuntoinen sairauksien tai tuholaisten takia, omistaja voi harkita puukauppaa lisävahinkojen ja arvonmenetysten estämiseksi.

On tärkeää huomata, että metsän myymisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja paikallisiin yhteisöihin. Siksi on tärkeää pohtia mahdollisia seurauksia ja kysyä neuvoja metsäalan ammattilaisilta ennen päätöksen tekemistä.

Lisäksi vastuulliset metsänhoitokäytännöt, kuten kestävä puunkorjuu, voivat auttaa maksimoimaan metsän taloudellisen arvon ja säilyttämään samalla sen ekologiset ja sosiaaliset hyödyt tuleville sukupolville.

Tarvitsetko polttopuuta?

Polttopuukauppa

Myymme polttopuurankaa Joensuun seudulla ja toimitamme puut tarvittaessa suoraan kotipihallesi asti.

Polttopuun hinta Suomessa riippuu puun laadusta, ostajan sijainnista ja vuodenajasta. Polttopuita käytetään yleisesti lämmönlähteenä talvikuukausina.

Milloin on oikea aika myydä?

Energiapuun hinta Suomessa

Energiapuun hintaan Suomessa vaikuttavat useat tekijät, kuten puutuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä, euron kurssi ja puun tarjonta.

Viime vuosina Suomen energiapuumarkkinoihin ovat vaikuttaneet sota ja Suomen ilmastopolitiikka, jotka ovat johtaneet hintojen muutoksiin.

Metsäkone
Reilua puukauppaa

Puukauppa ja kalusto

Puunkorjuu onnistuu parhaiten käyttämällä metsäkoneita, jotka ovat sopivia metsäsi puun korjuuseen.

Puutavaran mittaus on erittäin tärkeää puukaupassa, jotta voidaan määrittää oikea hinta ja varmistaa, että kauppa on reilu ja tasapuolinen kaikille osapuolille.

Nykyiset metsäkoneet pystyvät mittaamaan kiintokuutiometrit erittäin tarkasti puun pituuden ja halkaisijan perusteella.

Energiapuun mittauksessa voidaan käyttää myös haketuksen aikaista irtokuutiomittausta, joka lasketaan muuntokertoimella 0,4 kiintokuutiometreiksi.

Metsäkone