KJ Konetimber Oy

Puukauppa

Ostamme energia­puuta Joensuun lähi­alueilla

Hoidetaan metsäsi kasvukuntoon! Ostamme ensiharvennuksia, nuoren metsän kunnostuskohteita, sekä siistimme pellon laitoja yms. kohteita. Meiltä kaupat helposti avaimet käteen -palveluna.

Helpot kaupat Joensuun lähialueilla

Puunkorjuuta hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti

Huomioimme kaikessa toiminnassamme hyvän metsänhoidon suositukset. Työt tehdään luontoarvoja kunnioittaen sekä kuuntelemalla maanomistajien mielipiteitä herkällä korvalla.

Hoidamme metsää koko elinkaaren ajan alkaen nuoren metsän hoidosta ja ensiharvennuksesta aina puunkorjuuseen.

Puunkorjuuseen kuuluu harvennushakkuu ja uudistushakkuu, jonka jälkeen metsän elinkaari alkaa taas alusta.

Metsäkone
Metsäkone
Metsäkone lastaus

Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät kaikki uusimmat tiedot ja tapahtumat, jotka liittyvät metsäteollisuuteen ja Konetimberin toimintaan. Pysy ajan tasalla alan trendeistä, jotka vaikuttavat metsäteollisuuden kehitykseen.

Konetimber tuli

Energiapuun korjuunäytös Papinkankaalla Joensuussa

Järjestämme yhdessä Suomen metsäkeskuksen kanssa energiapuun korjuunäytöksen. Tervetuloa juttelemaan energiapuun korjuusta, uudesta Metka-kannustejärjestelmästä ja yksityistieasioista.

Hake energiapuu

Energiapuukauppa käy kiivaana

KJ-Konetimber tulee vastaamaan merkittävältä osin Joensuun voimalaitoksen tämänvuotisesta bioenergian hankinnasta.

Ostamme ja korjaamme

energia- ja harvennus­kohteita

Hoidetaan metsäsi kasvukuntoon

Joensuun lähialueella toimintaansa kehittävä puunkorjuu yritys KJ Konetimber Oy laajentaa toimintaansa  energiapuun hankintaan. Alun perin Kuhmolainen yritys on kotiutunut Joensuun seudulle jo vuosia sitten ja tekee puunkorjuuta yhteistyössä paikallisten sahojen kanssa.

Yhtiön laajentaessa toimintaansa energiapuun hankintaan ja korjuuseen, palkattiin yrityksen puunhankintaa hoitamaan Metsätalousinsinööri Marko Härkönen. Hän on tehnyt pitkän uran puunkorjuun parissa. Toimien koneen kuljettajana, opettajana sekä metsäasiantuntijana Lieksan ja Juuan kunnissa.

Ostamme ensiharvennuksia, nuorenmetsänkunnostus kohteita sekä siistimme pellon laitoja yms. kohteita.

Metsänhoito on ilmastoteko

Harvennuksen tavoitteena on nopeuttaa kasvatettavien puiden kasvua ja vähentää puiden välistä kilpailua. Ylitiheässä metsässä puiden latvuksen yhteyttävä vihermassa pienenee ja näin puun kyky yhteyttää ja sitoa ilmasta hiilidioksidia heikkenee. Harvennus on siis myös ILMASTOTEKO.

Harvennuksen seurauksena puiden paksuuskasvu nopeutuu ja puut järeytyvät nopeasti. Tällöin puut sitovat tehokkaasti hiilidioksidia ilmasta sekä puuston osalta puhutaan arvokasvusta.

Harvennushakkuun aika on, kun metsästä saa myyntikelpoisen erän puutavaraa tai viimeistään silloin, kun puuston latvuksessa alkaa näkyä merkkejä ylitiheydestä.

Vaihe 1

tarjouspyyntö

Pyydä tarjous puukaupasta jättämällä meille viestin nettisivun palautelomakkeen kautta.

Vaihe 2

Tapaaminen

Saat lähipäivinä yhteydenoton metsäasiantuntijalta, jonka kanssa sovitaan tapaaminen.

Vaihe 3

tilakäynti

Metsäasiantuntija tekee ilmaisen tilakartoituksen ja tekee esityksen hakkuu- ja hoitoehdotuksista.

Vaihe 4

Kaupat

Tilakartoitus on aina myyjälle ei-sitova ja sen perusteella voidaan sopia mahdollisista kaupoista.

Metsäkone
Viisi syytä

Milloin puukauppa on ajankohtainen?

Päätös puukaupasta riippuu useista tekijöistä, kuten metsänomistajan taloudellisesta tilanteesta, metsän tilasta ja puun kysynnästä markkinoilla. Tässä muutama syy, jolloin voi olla oikea aika myydä metsä:

  1. Taloudelliset syyt:
    Puun myynti voi olla tarpeen tulojen saamiseksi
  2. Sukupolvenvaihdos:
    Jos metsä on siirtynyt sukupolvelta toiselle, eikä nykyisellä omistajalla ole intressiä tai mahdollisuuksia hoitaa sitä itse, käynti tilallasi voi olla varteenotettava vaihtoehto puukauppojen suunnitteluun.
  3. Metsäsi terveys:
    Jos metsäsi on huonokuntoinen sairauksien tai tuholaisten takia, omistaja voi harkita puukauppaa lisävahinkojen ja arvonmenetysten estämiseksi.

On tärkeää huomata, että metsän myymisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja paikallisiin yhteisöihin. Siksi on tärkeää pohtia mahdollisia seurauksia ja kysyä neuvoja metsäalan ammattilaisilta ennen päätöksen tekemistä.

Lisäksi vastuulliset metsänhoitokäytännöt, kuten kestävä puunkorjuu, voivat auttaa maksimoimaan metsän taloudellisen arvon ja säilyttämään samalla sen ekologiset ja sosiaaliset hyödyt tuleville sukupolville.

Tarvitsetko polttopuuta?

Polttopuukauppa

Myymme polttopuurankaa Joensuun seudulla ja toimitamme puut tarvittaessa suoraan kotipihallesi asti.

Polttopuun hinta Suomessa riippuu puun laadusta, ostajan sijainnista ja vuodenajasta. Polttopuita käytetään yleisesti lämmönlähteenä talvikuukausina.

Milloin on oikea aika myydä?

Energiapuun hinta Suomessa

Energiapuun hintaan Suomessa vaikuttavat useat tekijät, kuten puutuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä, euron kurssi ja puun tarjonta.

Viime vuosina Suomen energiapuumarkkinoihin ovat vaikuttaneet sota ja Suomen ilmastopolitiikka, jotka ovat johtaneet hintojen muutoksiin.

Metsäkone
Reilua puukauppaa

Puukauppa ja kalusto

Puunkorjuu onnistuu parhaiten käyttämällä metsäkoneita, jotka ovat sopivia metsäsi puun korjuuseen.

Puutavaran mittaus on erittäin tärkeää puukaupassa, jotta voidaan määrittää oikea hinta ja varmistaa, että kauppa on reilu ja tasapuolinen kaikille osapuolille.

Nykyiset metsäkoneet pystyvät mittaamaan kiintokuutiometrit erittäin tarkasti puun pituuden ja halkaisijan perusteella.

Energiapuun mittauksessa voidaan käyttää myös haketuksen aikaista irtokuutiomittausta, joka lasketaan muuntokertoimella 0,4 kiintokuutiometreiksi.

Metsäkone