Metsillä on ratkaiseva rooli planeettamme ekologisen tasapainon ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Metsät edellyttävät kuitenkin myös aktiivista huolehtimista, jotta varmistutaan metsien pitkän aikavälin kestävyydestä. Yksi tärkeimmistä metsänhoidon tekniikoista on harvennus.

Yksi tärkeä osa metsänhoitoa on harvennukset, erityisesti ensimmäinen harvennus, joka on olennainen askel metsien terveen kasvun edistämisessä ja metsien kokonaistuottavuuden parantamisessa.

Tässä artikkelissa ensiharvennuksen käsitettä ja sen merkitystä metsänhoidossa.

Mikä on ensiharvennus?

Ensiharvennuksessa poistetaan valikoituja puita metsästä, jotta jäljelle jääville puille saadaan tilaa kasvaa. Oikein tehtynä tämä auttaa parantamaan metsien terveyttä, edistämään parempaa puun laatua ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

metsän tuottavuuden parantuminen

Vähentämällä valosta ja ravinteista kilpailevien puiden määrää, mahdollistaa harvennus jäljellä olevien puiden voimakkaamman kasvun, mikä parantaa metsän kokonaistuottavuutta.

paremman puun laadun edistäminen

Ensiharvennuksella voidaan parantaa metsän kokonaispuun laatua ja arvoa poistamalla huonolaatuisia puita ja edistämällä laadukkaiden puiden kasvua.

Milloin ensiharvennus tehdään?

Ensiharvennuksen ajoitus riippuu useista tekijöistä, kuten puiden lajista, iästä ja kasvunopeudesta sekä metsänomistajan tai metsänhoitajan yleisistä tavoitteista.

Yleensä ensimmäinen harvennus tehdään kuitenkin puiden ollessa 20-40 vuotta vanhoja.

Tutustu myös