Nuorten metsien hoito on nykyään ensimmäinen työvaihe metsän kiertokulussa josta metsänomistaja voi saada tuloja. Kasvava energiapuun kysyntä on johtanut siihen että pienpuusta saadaan ensimmäiset hakkuutulot. Tässä artikkelissa käsittelemme nuorten metsien metsänhoidon keskeisiä periaatteita ja sitä, miten ne ohjaavat toimintaamme.

Mitä nuoret metsät ovat?

Nuoren metsän hoidosta puhutaan yleensä kun taimikko alkaa pituudeltaan olla yli kolme metristä. Tässä vaiheessa valitaan kasvatettavat puut, joista tulevaisuuden tukit kasvavat.

Nuorten metsien metsänhoidon periaatteet

Nuoret metsät ovat kriittisiä elinympäristöjä myös monille eläinlajeille. Toteutamme metsänhoidossa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa huomioidaan sekä Hyvän Metsänhoidon ohjeet ja myöskin metsänomistajan toiveet ja tarpeet

Noudattamalla ekologisten näkökohtien, metsänhoitokäytäntöjen, kestävän korjuun ja sidosryhmien sitoutumisen periaatteita pystymme ylläpitämään terveitä ja tuottavia nuoria metsiä.

Tarvitsetko apua nuoren metsän hoidossa?

Etsitkö vastuullista yritystä nuoren metsän hoitoon?

Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme palvelevat sinua kaikissa nuoren metsän hoitoon liittyvissä asioissa metsän luontoarvot, maisemoinnin ja maanomistajien mielipiteet huomioiden.

Tutustu myös