Polttopuun hinta vaihtelee useiden tekijöiden mukaan. Tässä artikkelissa tutkimme erilaisia polttopuun hintaan vaikuttavia tekijöitä ja autamme sinua ymmärtämään tämän polttoaineen kustannuksia.

Tässä vähän perustietoa polttopuu hankinnan avuksi.

Polttopuun myynti ja käytetyt yksiköt

https://www.bioenergianeuvoja.fi/biopolttoaineet/polttopuu/puu/

Kiintokuutiometrit

Kiintokuutiolla tarkoitetaan polttopuun määrää, joka mitataan kiinteänä lohkona tai kuutiona ilman rakoja kappaleiden välillä.

Se on tyypillisin puutavaran mittaamiseen käytetty tilavuusyksikkö, ja sitä käytetään yksikkönä aina kun puutavaraa mitataan.

Kuutiometrien (m³) muuttamiseksi pinokuutioiksi tai irtokuutiometreiksi on polttopuu kaupassa käytettävä mittaustapa.

Pinokuutiometrit

Pinokuutio viittaa polttopuun määrään, joka on pinottu tai kasattu, ja klapien välissä on rakoja.

Mittaus tehdään kertomalla pinon pituus, leveys ja korkeus kokonaistilavuuden saamiseksi. Tätä yksikköä käytetään myytäessä polttopuuta.

Irtokuutiometrit

Irtokuutiolla, eli heittokuutiolla, tarkoitetaan pinottua tai kasattua polttopuun määrää, jonka kappaleiden välissä on rakoja, mutta se ei välttämättä ole siistissä, järjestyksessä kuin ”pinokuutiometri” -mitta.

Polttopuulajien energiasisältö

Polttopuulajien energiasisältö voi vaihdella useiden tekijöiden, kuten kosteuspitoisuuden, tiheyden ja kasvuolosuhteiden, mukaan. Tässä on joidenkin yleisten polttopuulajien energiasisällön likimääräiset arvot kilowattitunteina (kWh) kuutiometriä kohti:

  1. Koivu: 1.9-2.5 kWh/m³
  2. Mänty: 1.3-1.7 kWh/m³
  3. Kuusi: 1.2-1.5 kWh/m³
  4. Leppä: 1.7-2.3 kWh/m³
  5. Haapa: 1.6-2.1 kWh/m³

Huomaa, että nämä arvot perustuvat arvioihin ja voivat vaihdella puun erityisolosuhteiden, kuten kosteuspitoisuuden ja tiheyden, mukaan. Lisäksi eri lähteet voivat tarjota hieman erilaisia arvoja testausmenetelmien vaihtelujen ja muiden tekijöiden vuoksi.

Tarvitsetko polttopuita?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Kauttamme saat poltopuurankaa kotiin toimitettuna.

Tutustu myös