KJ Konetimber Oy

Tutustu yrityksemme toimintaan ja vuosikymmenien pituiseen historiaan alta.

KJ Konetimber

Koneellista puunkorjuuta jo vuodesta 1965

Metsäkone
Konetimber historia

Yrityksen historia

Yritys aloitti toimintansa Kuhmossa vuonna 1965 nimellä Voitto Karppinen Ky, jolloin käytössä oli ensimmäinen metsätraktori.

Yrityksellä on ollut siitä lähtien metsäkone­toimintaa aina tähän päivään saakka.

Koti- ja ulkomailla

Yritys on toiminut metsäalan töissä kotimaan lisäksi myös ulkomailla. Vuosina 1994-2008 yritys oli rajan takana Venäjällä puunkorjuussa.

Vuosina 2000 ja 2001 yritys oli Ranskassa tuulenkaatosavotassa.

Konetimber historia
Konetimber historia
KJ Konetimber Oy

Vastuullista metsänhoitoa

Metsänhoidon käytännöt

KJ Konetimber Oy on Joensuussa toimiva metsänhoitoyritys, joka on sitoutunut kestävään ja vastuulliseen metsänhoitoon. Yritys on toiminut lähes 60 vuotta ja on vakiinnuttanut maineen alan luotettavana toimijana.

Yritys on sitoutunut vastuulliseen metsänhoitoon, luonnon monimuotoisuuden edistämisen sekä sosiaalisten ja taloudellisten hyötyjen turvaamiseen maanomistajille.

Vastuulliset menetelmät

KJ Konetimber Oy huomioi kaikessa toiminnassa metsän monimuotoisuuden säilyttämisen.

Yritys käyttää Hyvän Metsänhoidon suosituksiin liittyviä lähestymistapoja optimaalisen korjuuajan ja -tavan määrittämiseen ottaen huomioon toimintansa ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset.

Hyvän metsänhoidon suositukset

Viime aikoina on julkisuudessa puhuttu paljon harvennushakkuiden työjäljestä.

Konetimber Jukka
Jukka Karppinen, yrittäjä

”KJ Konetimber Oy noudattaa Hyvän Metsähoidon suosituksia, ja työ suunnitellaan hyvässä yhteistyössä metsän omistajan kanssa”

Tuhansia

Tyytyväisiä metsänomistajia

57 v.

Metsänhoitoa suositusten mukaan

Konetimber savottaa
Konetimber kollaasi
Metsäkone
Metsäkone
Osakeyhtiö vuodesta 2012

KJ Konetimber Oy

Yritys vaihtoi yhtiömuotonsa vuonna 2012 KJ Konetimber Oy:ksi.

Vuodesta 1994 lähtien yritys on toiminut Pohjois-Karjalassa, joka on ollut yrityksen päätoimialueena siitä lähtien. Yritys on perinteisesti toimittanut sahatukkeja Pohjois-Karjalaisille sahoille.

kalusto ja yhteistyö­kumppanit

Yrityksellä on 3 metsäkonetta, kuljetussiirtolavettiauto ja 2-3 yhteistyökumppania.

KJ Konetimber

Kuva­galleria

KJ Konetimber Oy:n kuvagalleria tarjoaa mielenkiintoisen katsauksen yrityksen historiaan sekä toiminnan kehittymiseen niin kaluston kuin toimitilojenkin suhteen 1960-luvulta aina tähän päivään saakka.

Kuvagalleria avautuu klikkaamalla kuvaa.